“Vi styrker grundlaget for virksomhedens udvikling og vækst”

STRATEGI

Når vi investerer, er det vores strategi at skabe et fornyende generationsskifte med henblik på at styrke grundlaget for virksomhedens langsigtede udvikling og vækst.

Vi foretager kun majoritetsinvesteringer, og vi stiller altid som betingelse, at den nye direktør bliver med-investor.

“Det er vores erfaring, at de bedste resultater opnås, når de tidligere ejere bevarer tilknytningen til virksomheden som aktionærer og medlemmer af bestyrelsen”

Mange virksomheder henvender sig selv til Dansk Generationsskifte, og gennem et fortroligt forløb etableres den gensidige tillid, som er nødvendig for at skabe et gnidningsfrit og solidt generationsskifte.

For os handler det ikke kun om at finde de rigtige virksomheder. Det er mindst lige så vigtigt at finde de rigtige ledere, og i mange tilfælde har vi endda fundet lederen før virksomheden.

 

“Virksomhederne skal have en fornuftig bæredygtighedspolitik og en klimavenlig drift fra produktudvikling til marked”

Vi fokuserer på investeringer, hvor vi kan bringe vores differentierende branche- og investeringserfaringer i spil, så vi sammen med virksomhedens ledelse og organisation kan gøre en forskel.

DANSK GENERATIONSSKIFTE

Flintholm
Filippavej 57
5762 Vester Skerninge
Danmark

CVR: 33046294