NRGi køber virksomheden Lampas/Veksø

Maj 2008

NRGi har af Dansk Generationsskifte købt 93% af aktierne i virksomheden Lampas/Veksø. Herved styrker NRGi sine kompetencer indenfor energibesparende gadebelysning og byinventar i høj kvalitet.

NRGi’s formand Ulrik Kragh understreger, at købet styrker NRGi’s vision, om at selskabet skal hjælpe kunderne som kommuner, boligforeninger, erhvervsvirksomheder og private med energirigtig udendørsbelysning, så de får så meget ud af deres strøm som muligt.

Mange muligheder i samarbejdet
“NRGi vil i fremtiden stå meget stærkt i konkurrencen ved yderligere at udbygge forretningsområdet med energibesparende belysningsarmaturer og byrumsinventar. Der er mange muligheder, hvor LED, solcelleteknologi, informationsteknologi, design og miljø glider sammen til en helhed i byrummet, og der kan høstes store fordele ved at Lampas/Veksø samarbejder med NRGi-koncernens eksisterende virksomheder EL:CON, TTS og LED Traffic,” påpeger NRGi’s koncerndirektør Flemming Grønskov, som er bestyrelsesformand for TTS A/S og sammen med den øvrige direktion og rådgivere har arbejdet intensivt på opkøbet.

“Et vigtigt argument i drøftelserne for opkøbet har også været, at kommunerne og større bygherrer efterspørger flere totale løsninger med fokus på intelligente informations-standere og belysning, der tilgodeser bymiljø, design og energieffektivisering. Med tilkøbet har NRGi fået en ny styrke, der gør koncernen i stand til på unik vis at tilgodese dette behov,” siger Flemming Grønskov.

Robust indtjening
Lampas/Veksø, beskæftiger ca. 140 medarbejdere i Fredericia, selskabet har en robust indtjening og fortsætter sit virke under navnet Veksø. Den hidtidige direktør Jan Dam forsætter som direktør og beholder en mindre aktiepost  i selskabet.

Direktør Jan Dam forklarer, at Lampas/Veksø har en vækststrategi både i forhold til hjemmemarkedet og eksport. For at støtte denne strategi er man i gang med at optimere og udvikle produktprogrammet på tværs af belysnings- og byrumsinventar. En del af produktstrategien er netop at tilføre produkterne mere teknologi og dermed få et stærkere afsæt i forhold til vækststrategien. NRGi’s køb vil tilføre virksomhederne betydelig kompetence og bidrage til at accelerere vækststrategien.