Hvorfor skulle et generationsskifte ikke blive en succes? Måske er der ikke er det rigtige samspil mellem den gamle ejer, køberen og eventuelle eksterne investorer. Mange håber til det sidste på, at et eller flere familiemedlemmer vil overtage, men de fleste får brug for en anden løsning.

Dansk Generationsskifte A/S har i mere end 10 år været et center for succesfulde generationsskifter – primært i små og mellemstore danske virksomheder, som både har brug for en køber og en ny ledelse.

Det ledelsesmæssige og kapitalmæssige generationsskifte kan ske i en glidende proces.

For Dansk Generationsskifte er det afgørende at have den fulde kontrol over den virksomhed, der overtages.

Typisk får den tidligere ejer en rådgiverrolle, eventuelt med et fortsættende mindre ejerskab og som medlem af bestyrelsen. Dansk Generationsskifte går altid ind som hovedaktionær sammen med den nye direktør af virksomheden.

Hovedaktionæren og direktøren skal være i “samme båd”. Til gengæld ser vi gerne, at direktøren, eventuelt sammen med den øvrige ledelse, med tiden overtager en større andel af virksomheden.