Dansk Generationsskifte deler aktiviteterne op

December 2008

Dansk Generationsskifte A/S har indgået en aftale med Dansk Generationsskifte Kapital A/S om at dele selskabernes fælles aktiviteter. Det betyder, at Dansk Generationsskifte Kapital A/S fremover ligeligt ejes af Møllehegnet Holding A/S og Alex Gundersen Tobacco Company A/S.

Dansk Generationsskifte Kapital A/S ejer herefter selskaberne Alfred Priess, Nordlux, Daniamant, og Trade Wind, som omfatter grossisterne H.P. Værktøj og Schou Company.

Dansk Generationsskifte A/S som tidligere havde en mindre aktiepost i Dansk Generationsskifte Kapital, fortsætter uændret med Jens Heimburger som adm. direktør og hovedaktionær. Selskabet overtager aktiviteterne i Ravfehrn, Scanvogn og Flex Ejendomme.

Markant ændret marked
“Vi deler tingene op i en konsekvens af, at markedet har ændret sig markant på grund af den finansielle krise, som nu har bredt sig til en økonomisk nedtur. Virksomhederne skal ganske enkelt drives med et mere langsigtet perspektiv end kapitalfonde har gjort de sidste par år, og vi er enige om, at der ikke skal købes yderligere til i en overskuelig fremtid.
Jeg overtager derfor tre af selskaberne, og fortsætter driften deraf som hovedaktionær. Mine partnere i Dansk Generationsskifte Kapital er efter min bedste overbevisning, de rette ejere til at varetage ansvaret for de større virksomheder i de kommende år,” udtaler Jens Heimburger om ændringerne.

I 2009 vil Dansk Generationsskifte A/S – som har været managementselskab for selskaberne, fortsætte med at løse administrative og driftsmæssige opgaver for en del af selskaberne.